TAKSI PÄIJÄNNE

DATASKYDDSBESKRIVNING


Vår dataskyddsbeskrivning är uppgjord endast på finska. Om du har frågor får du gärna kontakta oss per e-post på adressen info@taksipaijanne.fi.

Ris och rosor

Vi vill betjäna dig och dina anhöriga så väl som möjligt. Dina åsikter är därför viktiga. På vår responsblankett kan du ge förarna respons och komma med utvecklingsförslag eller ris och rosor.