FPA-ersatta taxiresor till sjukvård från den 1 juli på numret
0800 94220

Boka FPA-taxi

0800 94220

(avgiftsfritt nummer/betjänar 24 h)

Boka taxi (Menevä)

0800 02120

(avgiftsfritt nummer/betjänar 24 h)

Vi är från och med 1.7.2018 det enda företaget som kör FPA-ersatta sjuktransporter i Päijänne-Tavastland.

Taksi Päijänne Oy organiserar från och med 1.7.2018 alla taxibokningar inom Päijänne-Tavastland som hör till FPA:s system för direktersättning. Ett undantag är Itis. Bokningstjänsten för FPA-taxi betjänar dygnet runt. Tänk på att ha din personbeteckning och adress färdigt framför dig när du ska boka en FPA-taxi. Då löper bokningsprocessen snabbare.

Närmare information om FPA-transporter

Vill du veta mer om reseersättningarna kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 204 eller besöka FPA:s webbsidor: www.kela.fi/matkat