SJÄLVRISKEN

FÖR FPA-TAXI


Kuvituskuva-01

Enligt lagen har kunderna efter 1.7.2018 inte längre möjlighet att få ersättning från FPA för en resa som inte har beställts av en tjänsteleverantör som ingått avtal med FPA. I Södra Karelen är en av dessa tjänsteleverantör Taksi Päijänne AB.

När resetaket har nåtts skickar FPA kunden ett årssjälvriskkort (SV191). För en enkelresa som du bokat via Taksi Päijännes bokningsnummer betalar du en självrisk på högst 25 euro.

När det årliga resetaket på 300 euro har nåtts betalar du inte längre någon självrisk för resor som du bokat via Taksi Päijännes taxicentral.

Ris och rosor

Vi vill betjäna dig och dina anhöriga så väl som möjligt. Dina åsikter är därför viktiga. På vår responsblankett kan du ge förarna respons och komma med utvecklingsförslag eller ris och rosor.