FPA-TAXI


Kuvituskuva-02

1. Beställ taxi på numret 0800 02187. Beställningssamtalet är avgiftsfritt.

 • Du kan endast få ersättning för resor som beställs via numret för FPA-taxi och du betalar själv för resan högst en självrisk på 25 euro.
 • Beställ taxin före kl. 14.00 dagen före resan.
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut.
 • På en och samma gång kan du beställa alla de tur- och returresor som du känner till för 14 dygn framåt.
 • Beställ returresan minst 1 timme innan du vill bli avhämtad om tidpunkten för returresan är känd.
 • Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

2. Ange vid samtalet

 • ditt namn och din personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • om du har hjälpmedel eller följeslagare med dig
 • ett telefonnummer på vilket du kan nås.

3. Du får veta när taxin beräknas anlända

 • Om det sker förändringar i en taxiresa som du har beställt ska du omedelbart anmäla detta till beställningsnumret.
 • Du ska anmäla förändringarna senast 2 timmar före den överenskomna avhämtningstiden.

4. Visa upp ditt FPA-kort för chauffören

 • När du visar upp ditt FPA-kort för chauffören får du reseersättning genast i taxin och betalar då endast självriskandelen på 25 euro för resan.

5. Begär intyg för reseersättning (SV 67r)

 • Om du behöver anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd ska du begära ett intyg hos hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).
 • Om en person som är anställd vid vårdenheten beställer din returresa, behöver du inget intyg SV 67.
 • Spara själv intyg för engångsresor. FPA kan be om intyg upp till 6 månader efter resdagen.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi till FPA.
 • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer returresan åt dig behöver du inte ett separat intyg.

6. Bekant taxi

 • Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita en bekant taxi. Närmare information om möjligheten att anlita bekant taxi finns på fpa.fi/taxiresor
 • En förutsättning för att transport med bekant taxi ska kunna ordnas efter 1.1.2022 är att det förmedlingsföretag som ordnar taxiresor som FPA ersätter kan anvisa en bekant taxi för kunden.
 • Kontakta vår förmedlingscentral på numret 0800 02187 för att få transport med en bekant taxi.

Önsketaxi

Vi erbjuder åt alla kunder som använder FPA-taxi möjligheten att önska en viss chaufför till att sköta skjutsen. Önsketaxin förverkligas, ifall chauffören är tillgänglig till transporten. Det lönar sig för kunden att kontakta chauffören före beställningen görs. Ifall skjutsen kombineras med en annan kunds resa, går önskan nödvändigtvis inte att förverkliga.

Önsketaxi är Taksi Päijännes praxis.

Ris och rosor

Vi vill betjäna dig och dina anhöriga så väl som möjligt. Dina åsikter är därför viktiga. På vår responsblankett kan du ge förarna respons och komma med utvecklingsförslag eller ris och rosor.